Strona jest zbiorem publikacji,

artykułów, notatek  o obrazie


Matki  Boskiej Kołomyjsko - Pokuckiej


będącym kopią obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej

 

 

Zapraszamy do nadsyłania materiałów poszerzających i uzupełniających przedstawione publikacje.