Obraz Matki Boskiej Kołomyjsko - Pokuckiej

ukończony w grudniu 1635 przez malarza paulińskiego Stanisława B(r)ezanesisa;
widok po zdjęciu sukienki z ok.1851 i po pracach konserwatorskich
  przeprowadzonych przez konserwatora Pawła Pietrusińskiego w 1993;
 obecnie w kościele par. O.O. Kapucynów w Skomielnej Czarnej k/Myślenic.
 (fot. P. Pietrusiński).