Helena Wolny

    Wiersze wybrane

  

Matka Boska w Skomielnej (z Kołomyi)


Wśród gór Czarnej Skomielnej
znalazłaś schronienie
Matko wygnana czarna od bólu
skostniała z zimna
Trzymasz na rękach Swojego Syna
świata zbawienie -
Wszystkim wygnańcom
zbłąkanym owcom
Go ukazujesz
Ze swej świątyni na ziemię polską
patrzysz serdecznie
Cała wsłuchana w ich serc melodię
i Ducha tchnienie -
O Wędrowniczko święta cudowna
Patronko naszej młodzieży oazowej
poszukującej zbawienia
z Bogiem - Słowem.


  


Matka Boska Zwycięska


Znalazłaś schronienie wśród gór
Matko Boska wygnana z Kołomyi
Sczerniała z bólu
Dzielisz nasz los -

Do Ciebie tu wędrujemy
smutni wygnańcy
z każdego miejsca na polskiej ziemi
pod Twój Matczyny płaszcz
Ty byłaś naszą Matką Chrzestną
gdy święta woda Chrztu
obmywała nasze skronie
Ty przygotowywałaś nas
do pierwszej Komunii
na cudowne z Chrystusem spotkanie


U Twoich stóp
nasi Rodzice składali
przysięgę małżeńską.
A gdy choroba dotknęła nasz dom
powierzali Ci każde swe dziecko
Bo tylko Ty jedna umiesz ukoić ból
natchnąć nas do wiary w zwycięstwo
dobra nad złem -
Tylko Ty jedna
przewieziona znad Prutu
w nasz tułaczy los
O Matko Boska Zwycięska!


   


Matka Boska znad Prutu z Kołomyi


Jestem oczarowana Twój ą pięknością
Dostojna Pani
Matko dzieląca los wygnanych Polaków
Jaśniejesz w małym kościółku
wiejskim wśród gór
w Czarnej Skomielnej
skąd patrzysz na cały kraj


Przepiękna jesteś, oddana zupełnie Swemu Synowi
a jednocześnie skupiona na tym
co Ci powiem
I od razu masz dla mnie
najtrafniejszą odpowiedź:
Bądź całkowicie dla Chrystusa
i z Nim
czyń wszystko co On zawarł
w Swoim Słowie!

 

  


Matka Boska wygnańców


Matko Cudowna z Kołomyi
przywieziona przez wygnanych Polaków
Towarzyszyłaś mojej Rodzinie
ukryta, obrabowana z wotów.
W królewskich koronach
bez drogich kamieni
pozbawiona Swego tronu.
Przez dziesięć lat gościł Cię Kraków,
a przyjęła Cię Skomielna Czarna
Zbudowała Ci góralski ołtarz
z ciepłych drewnianych kloców
przybrała go kwiatami
o symbolicznej nazwie
>dziewięć sił<
aby uczcić niezniszczalną moc
Twoją i Twego Syna.
Odtąd królujesz tu z Dzieciątkiem
w dolinie górskiej rzeki,
gdzie lubią przebywać na wakacjach
polska młodzież i dzieci -
Ty wskazujesz im łaskawą dłonią
cel życia człowieka na ziemi -
Cała zjednoczona z Chrystusem
Królem i Bogiem -
Matko Boża oazowa
Króluj w naszych sercach
razem z Swoim Synem
tak jak dotąd królowałaś
od sześciuset lat -

 

   


Matka Boska z Kołomyi
/inna wersja/


Matko Najświętsza z Kołomyi
przyniesiona w dniach wojny
i rewolucji
przez wygnanych Polaków
Towarzyszyłaś mojej Rodzinie
ukryta obrabowana z wotów
w królewskich koronach
bez drogich kamieni
pozbawiona Swego tronu
Przez dziesięć lat gościł Cię Kraków
a przyjęła Cię Skomielna Czarna
Zbudowała Ci wspaniały ołtarz
Godny Ciebie i Twojego Syna
w paśmie gór w dolinie srebrnej rzeki
Tam, gdzie lubią przebywać
polska młodzież i dzieci
Stałaś się królową ich młodych serc
Matko Boża oazowa
Króluj nam
jak na ziemi polskiej królowałaś
sześćset lat.


Skomielna Czarna 25-26 VII 1984 r.