WIKIPEDIA

   Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kołomyi

? były rzymskokatolicki kościół, obecnie cerkiew greckokatolicka położona przy ul. Hetmana Mazepy 2 w Kołomyi.

    Historia

    Kościół Wniebowzięcia NMP został zbudowany w latach 1762?1772 według projektu Bernarda Meretyna z fundacji ks. Szczepana Mikulskiego
miejscowego proboszcza i zarazem kanonika lwowskiego. W kościele znajdował
się nagrobek rotmistrza królewskiej chorągwi Macieja Jabłonowskiego herbu
Prus III. Kościół kołomyjski stał się znany dzięki cudownemu obrazowi Matki
Boskiej Kołomyjsko-Pokuckiej. Po drugiej wojnie światowej obraz ten trafił do
kościoła parafialnego w Skomielnej Czarnej w powiecie myślenickim
w obecnej cerkwi od 1993 znajduje się jego kopia).
 
    W 1946 kościół został zamieniony na dom dziecka ? rozebrano wówczas szczyty świątyni, sygnaturkę oraz podzielono wnętrze stropami. W latach 90. XX w. budynek przejęła cerkiew greckokatolicka i częściowo zrekonstruowała.
Obecnie mieści się tu cerkiew św. Jozafata[1].


    Przypisy
? Bezdroża w: Wirtualna Polska (Turystyka): Pokucie ? Kolomyja. [dostęp 2010-12-29].


   Bibliografia
Jakub Czarnowski: Sanktuaria i kościoły Kresów. Warszawa: PHW ?Arystoteles? Marek Matusiak, 2009, s. 46. ISBN 978-83-60910-34-4.  
Aleksandra Górska: Kresy. Przewodnik. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, 2005, s. 80. ISBN 83-7447-006-2.

 

 

Rzeczpospolita

      W południowej części powiatu myślenickiego leży wieś Skomielna Czarna, która ma łaskami słynący obraz Matki Boskiej, według tradycji to rówieśnik obrazu
częstochowskiego i na jego wzór malowany, czczony od setek lat w Kołomyi i na
całym Pokuciu.    
    Dzięki badaniom prof. Ryszarda Brykowskiego ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska wiemy, że dzieje obrazu, choć nieco krótsze, to godne są uwagi, ze względu na zawiłość losów zakończonych sensacyjnym zgoła finałem. Przypuszcza się, że istotnie w Kołomyi czczony był cudowny obraz przypominający Czarną Madonnę i jak chce legenda, przywieziony do miasta przez Władysława Opolczyka.

 

 

GMINA TOKARNIA

    W Skomielnej zachował się skromny zespół dworski: kaplica drewniana konstrukcji słupowej (ok. 1770), z wieżą z 2 pół. XIX w. (w ołtarzu namalowane m.in. herby Radwan i Trąby), drewniany dwór Łodzińskich z pocz. XIX w. (przebud. 1908), drewniana willa Pod Góralem z 1863 r. rządcówka konstrukcji szachulcowej z I. ćw. XX w. (przebud.), w otoczeniu park krajobrazowy. W kościele parafialnym znajduje się uznany za cudowny obraz Matki Boskiej, przywieziony z Kołomyi. Wśród ról stoi drewniana kapliczka z obrazem Matki Bożej (1867), a także kamienne figury Chrystusa Nazareńskiego (1832), św. Jana Nepomucena (1896) i NMP Niepokalanie Poczętej (1897). Zachowały się też dość licznie zabytki budownictwa ludowego, m.in. domy z lat 1897-1939.

    Obraz Matki Boskiej z Kołomyi. Najstarszym zabytkiem Skomielnej Czarnej jest łaskami słynący obraz Matki Boskiej, według tradycji rówieśnik obrazu częstochowskiego. Faktycznie jest to doskonała pod względem artystycznym, pierwsza kopia obrazu z Jasnej Góry z koronami Władysława IV, namalowana w 1635 r. Obraz ten pochodzi z kościoła w Kołomyi. W 1946 r. został potajemnie przywieziony do Polski przez repatriantów i przekazany pod opiekę 00. Kapucynów z Krakowa. Ci z kolei, opiekując się kaplicą w Skomielnej Czarnej, w 1956 r. przekazali cudowny wizerunek do tej miejscowości. Obecnie obraz umieszczony jest w kościele, wybudowanym przez mieszkańców wsi w latach 1957-1960 przy niemałym zaangażowaniu o. Piotra Palucha i w dalszym ciągu znajduje się pod opieką zakonu kapucynów, który prowadzi miejscową parafię.

 

TYGODNIK SALWATORSKI

Obraz Matki Boskiej z Kołomyi
    W głównym ołtarzu znajduje się piękny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, który przybył aż z Kołomyi nad Prutem. Obraz ten został namalowany na wzór wizerunku jasnogórskiego, ale trudno określić dokładnie datę powstania ? jego dzieje nie są zbyt  dobrze znane. W każdym razie przybył do Polski w czasie II wojny światowej z ostatnim transportem repatriantów za sprawą dwóch kołomyjanek i przechowywany był w krakowskim klasztorze OO. Kapucynów, a w roku 1956 przekazany został współbraciom w Skomielnej Czarnej.

   Kościół Nawiedzenia NMP
   Kościół konsekrowany w 1960 r., dwa lata wcześniej kamień węgielny pod budowę poświęcił biskup sufragan diecezji krakowskiej Karol Wojtyła. Sanktuarium Matki Boskiej Kołomyjskiej - w ołtarzu kopia obrazu z Jasnej Góry, namalowana w XVII w., w parafii od 1966 r. Parafię prowadzi zakon kapucynów.

 

 

Rzeczpospolita

     Kołomyjska Madonna. W południowej części powiatu myślenickiego leży wieś Skomielna Czarna, która ma łaskami słynący obraz Matki Boskiej, według tradycji to rówieśnik obrazu częstochowskiego i na jego wzór malowany, czczony od setek lat w Kołomyi i na całym Pokuciu.