KALENDARIUM


Ok. 1345    Potwierdzenie istnienia w Kołomyi placówki franciszkańskiej /dom, stancja z kaplicą/  
1353          Pierwsza wzmianka o kościele parafialnym w Kołomyi
Ok. 1380        Ofiarowanie przez księcia Władysława Opolczyka Obrazu Matki Boskiej malowanego na wzór częstochowskiego
1411        Pierwsza wzmianka o zamku w Kołomyi /istniejącym od czasów Kazimierza Wielkiego/
1412        Ufundowanie przez króla Władysława Jagiełłę klasztoru Dominikanów z kościołem p.w. Bożego Ciała
1453        Nowy  kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Panny Marii
- - -       Przeniesienie  Obrazu Matki Boskiej z kaplicy zamkowej do kościoła Ojców Dominikanów
- - -       Zaginięcie obrazu w czasie klęsk nawiedzających Kołomyję
1635        13 marca, namalowanie obecnego obrazu przez Stanisława B(r)ezanesisa
1740        Stwierdzenie dużej ilości wotów, srebrnych szat i koron z perłami, rubinami i brylantami

1772        Ukończenie budowy parafialnego kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP
1788        Przeniesienie Obrazu Matki Boskiej w uroczystej procesji do kościoła parafialnego
1833        Uszkodzenie obrazu w czasie pożaru ołtarza
1851        Renowacja obrazu i umieszczenie w nowym ołtarzu
1946      2 kwietnia , wywiezienie ?wyrżniętego? obrazu z Kołomyi
1946        Przechowywanie obrazu w mieszkaniu sióstr Petroneli Kossowskiej i Zuzanny Perejmy w Mielcu i Krakowie
1956        Przekazanie obrazu do kościoła parafialnego w Skomielnej Czarnej
1993        15 luty, pierwsze badania obrazu i jego konserwacja
1993        28 październik, przekazanie kopii obrazu /z 1635/ do parafialnego kościoła /pojezuickiego/ w Kołomyi. Kopię wykonał konserwator Paweł Pietrusiński
 - - -         Wykonanie ?zasłony? oryginalnego obrazu /z 1635/ składającej się z oprawy wykonanej w Skomielnej Czarnej, sukienek, koron i nimbów z Kołomyi oraz kopii twarzy i rąk Madonny i Dzieciątka wykonanych przez  konserwatora Pawła Pietrusińskiego