Bibliografia nie ujęta na stronie

o obrazie Matki Boskiej Kołomyjsko - Pokuckiej

 

    BRYKOWSKI  R., Obraz Madonny z Kołomyi, "Spotkania z Zabytkami" 1993,
   nr 12 s. 20-23 (przedruk p.t. Legenda i rzeczywistość obrazu Matki Boskiej
    z Kołomyi 
"Magazyn Słowo - Dziennik Katolicki", 1993. nr 9,s. 6-8 i "Gazeta
   Kołomyjska", Warszawa. 1997, nr 1(15), s 7-9.


   CIOŁKOSZ  ŁUPINOWA  H., Kilka słów do legendy o obrazie Matki Boskiej
   Kołomyjskiej
 "Gazeta Kołomyjska", Warszawa 1997, nr 2 (16), s. 9-11.


    KURPIK  W., Matka Boska Jasnogórska z Kołomyi i inne jej wizerunki,
   "Jasna Góra" 1993, nr 3, s. 14-17. 

 

   SENIUK K. I., To co widziałam, zapamiętałam i usłyszałam mieszkając
   w Kołomyi,
"Gazeta Kołomyjska", Warszawa 1996, nr 3-4 (13-14) s. 6-9;
   1997, nry: 1 (15), s.2-3; 2 (16), s.2-3; 3-4 (17-18), s.13-15.

 

   SZUBRA  R., Dzieje "repatrianckie" (i nie tylko) cudownego obrazu Matki
   Boskiej Kołomyjskiej,
"Gazeta Kołomyjska", Warszawa 1997, nr 2 (16),s. 7-9.

 

   WACŁAW Z SULIGOWA X., O cudownych obrazach w Polsce
   Przenajświętszej Matki Bożej,
"Wiadomości historyczne,  biliograficzne
    i ikonograficzne", Kraków 1902